LARS TERKELSEN

Lars Terkelsen fra Team Terkelsen. Cyklede i alt kr. 94.500 ind til foreningen. Tak til alle sponsorer!

Sponsorer:

Del på de sociale medier