Stadion

Autocentralen Park

Kolding Stadion er anlagt i 1931. Hovedtribunen er opført i 1972. Stadionkapaciteten er 12000, hvoraf de 2300 er siddepladser. Tilskurerrekorden er 9300 tilskurere mod B1909 i 1981, oprykningskamp til 1. division. Godkendelse: DBU godkendt til 1. Division Banestørrelse : 105 x 70 m. Lysanlæg : 500 lux.

Kontakt

Spørgsmål vedr. Stadionsikkerhed kan rettes til den sikkerhedsansvarlige:

+45 42 73 08 96


 sikkerhed@kif-fodbold.dk

Ordensregler for besøg på Autocentralen Park

 

Det er en betingelse for adgang på Kolding Stadion, at man – hvis det findes nødvendigt – lader sig visitere af kontrollører.

Enhver anvisning givet over Kolding Stadions højtaleranlæg eller fra kontrollørerne og/eller politi skal straks efterkommes.

Kontrollørerne har ret til at undersøge om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol eller narkotikapåvirkning, eller om de medbringer våben og lignende genstande. Undersøgelsen kan foretages ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Det er ikke tilladt:

  • at nyde læskedrikke, øl, is m.v., der ikke er købt på Autocentralen Park.
  • at forcere banehegnet og betræde græsset/spillepladsen.
  • at medbringe våben, flasker, kompressorhorn eller andet der kan hindre en rolig afvikling af kampene.
  • at medbringe fyrværkeri, nødblus, knaldfyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande.
  • at medbringe paraplyer og dyr under kampe.
  • at bevæge sig mellem udeholdets sektion og hjemmeholdets sektion ved højrisikokampe, dette er kun tilladt ved indhentet tilladelse hos kontrollørerne.
  • at færdes synlig påvirket af spiritus eller andet rusmiddel, samt udøve voldelig adfærd eller genere andre på anden måde.
  • at stå på stolesæder/stoleryglæn og i øvrigt forøve hærværk mod Stadions bygninger og inventar.
  • at opsætte plakater samt uddele brochure, løbesedler, eller lignende uden forudgående tilladelse.

Alle overnævnte anvisninger eller anvisninger givet af kontrollørerne skal straks efterkommes. Ulovlige forhold på Autocentralen Park medfører bortvisning og strafansvar.