Foreningsbestyrelse

 • Overordnet ansvarlig for klubbens drift og strategiske retning.
 • Koordinerer aktiviteterne i klubbens bestyrelse i forening og ApS, herunder indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder og strategimøder.
 • Deltager i udvalgte møder internt i forhold til forældre, trænere, frivillige, sponsorer, investorer mv.
 • Ekstern kontakt på overordnet niveau til DBU, Kolding Kommune, presse mv.
 • Medlem af bestyrelsen i KIF Hovedforeningen og FSK-bestyrelse.

“Jeg arbejder for at realisere klubbens vision om at være: Et regionalt kraftcenter for fodbold med sund økonomi, bedste faciliteter og stærk klubkultur.”

Formand
Claus Holm-Søberg
Telefon: +45 21 66 60 03
chs@kolding-if.dk

 • Sidder i bestyrelsen ved Kolding IF
 • Sidder i sponsorudvalg
 • Arrangerer årets vigtige KIF-spinning sponsorevent
 • Hjælper til ved hjemmekampe 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senioransvarlig
Børge Neessen
 

 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF Fodbold.
 • Ansvarlig for ungdomsafdelingen.
 • Bindeled mellem talentchefen og bestyrelsen.
 • Deltager i udvalgte møder internt i klubben med trænere, spillere og forældre.
 • Medlem af FSKs Samarbejdsudvalg.

Jeg arbejder for at skabe rammer, der gør at vi kan udvikle og rumme spillere på alle niveauer og på alle alderstrin.


Ungdomsansvarlig (Drenge)
Karsten Grove Buch
 

 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF.
 • Ansvarlig for koordineringen af de frivillige ressourcer i klubben.
 • Bindeled mellem de afdelingsansvarlige og bestyrelsen i forhold til frivillige.
 • Deltager i udvalgte møder internt i klubben i forhold til forældre, trænere og frivillige.

”Jeg brænder for det frivillige arbejde og vil gerne være med til at sikre de bedste vilkår for vores unge mennesker.”


Frivillighedsansvarlig
Marianne Regnold Bach Knudsen
 

 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF.
 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF ApS.
 • Ansvarlig for etablering af kunstgræs Kolding IF.
 • Deltager i projekter vedr. stadion faciliteter.
 • Deltager i møder med kommune omkring Kolding stadion.

 

 

 


Projektansvarlig
Kristian Peter Jessen
 


Ungdomsansvarlig (Piger)
Thomas Nørret
 


Ansvarlig for kluboffice
Ronny Fuhlendorff
 

 • Ansvarlig for udarbejdelsen af:
  • Årsregnskab
  • Kvartalsregnskaber
  • Budgetter
  • Budgetopfølgning
 • Deltager i bestyrelsesmøder og interne møder vedr. bogholderi

”Jeg brænder for bedre vilkår for ungdomsfodbold, hvor både elite og bredde spillere kan få gode venskaber og oplevelser.”

 


Økonomiansvarlig
Henrik Nørgaard