Skolesamarbejde

I Kolding IF har vi fra 7. klasse og op til ungdomsuddannelserne via Kolding Elite et tilbud til elitefodboldspillere om at blive tilknyttet eliteklasser i folkeskoleregi på Brændkjærskolen og privatskole regi på Kolding Realskole, og samtlige ungdomsuddannelser i Kolding er inkluderet i tilbuddet. Disse tilbud er til gavn for spillerne, så skole og fodbold kan hænge sammen med forståelse for problematikkerne i en eliteidrætsudøvers hverdag.

Brændkjærskolen 7.-.10 klasse.

Brændkjærskolen er vores folkeskole tilbud til elite fodboldspillere fra de starter i 7. klasse, Brændkjærskolen er en del af en ordning mellem Kolding Elite og Team Danmark. Det vil i praksis sige at ved at indgå i en eliteklasse på Brændkjærskolen går du i klasse med andre elitesportsudøvere og der dermed er lagt skema efter sporten. Dette gør at al morgentræning indgår i din skoletid, så du træner fra 07.45-09.15 og derefter møder i skole to gange ugentligt. Ved at være en del af en Team Danmark ordning har du adgang til forskellige specialister fra fysioterapeuter til diætister samt mental trænere er tilgængelige til at hjælpe og vejlede ved behov.
Vi forventer at spillere der er optaget på Brændkjærskolen cykler til/fra træning i samlet flok. Optagelse på Brændkjærskolen forudsætter en godkendt optagelsesprøve, som er af sportslig karakter og en faglig vurdering baseret på udtalelse fra egen skole.

Kolding Realskole 7.-10. klasse.

Kolding Realskole er vores tilbud hvis man ønsker at gå på privatskole, her indgår du i en elite klasse hvor skemaet bliver fastlagt så du har mulighed for at dyrke fodbold i din skoletid. Dette i praksis betyder at al morgentræning indgår i din skoletid, så du træner fra 07.45-09.15 og derefter møder i skole to gange ugentligt. Modsat Brændkjærskolen er Kolding Realskole ikke en del af Team Danmark, Kolding Realskole har et lignende setup der også tilbyder diætister, fysiske trænere samt mental træner tilgængelig. I Kolding IF anser vi det som noget unikt at vi i Kolding kan tilbyde to skoletilbud der er så kvalificeret.

Optagelse på Kolding Realskole forudsætter en godkendt optagelsesprøve, som er af sportslig karakter og en faglig vurdering baseret på udtalelse fra egen skole.

Ungdomsuddannelser

Kolding IF, kan via Kolding Elite tilbyde en hverdag med plads til fodbold på alle ungdomsuddannelser i Kolding, dette betyder at der er mulighed for at morgentræne i skoletiden minimum én gang ugentligt som Kolding Elite atlet, udover det bliver der afholdt fysiske morgen træninger hvor der er veluddannede fysiske trænere til rådighed for hjælp og vejledning. Kolding Elite samarbejder med Team Danmark dette betyder at der er mange specialister til rådighed, alt fra fysioterapeuter der kan skadesbehandle, til kostvejledere der kan vejlede om kosten i dagligdagen så vi sikre at udøveren har de rette betingelser for at præstere optimalt.